InTeco Value Within - metodyka i projekty optymalizacyjne
InTeco Value Within - metodyka i projekty optymalizacyjne
Partnerskie relacje oparte na wiarygodności i zaufaniu
Partnerskie relacje oparte na wiarygodności i zaufaniu

Widok aktualności

Implementacja Systemu Centralnego Przetwarzania Danych

Inżynierowie InTeco Business Solutions Sp z o. o.o. zrealizowali projekt umożliwiajacy znaczne zwiększenie wydajności systemów do tworzenia kopii zapasowych i przechowywania danych w Grupie Kapitałowej Amica Wronki S.A.

Na środowisko przetwarzania danych składa się ponad sto serwerów obsługujących różnego rodzaju systemy: zarówno korporacyjną pocztę elektroniczną, intranet, środowisko pracy grupowej Microsoft SharePoint oraz rozwiązania do wspomagania projektowania i sterowania procesem produkcji. Około siedemdziesięciu serwerów zostało poddanych wirtualizacji przy pomocy oprogramowania VMware vSphere.

Do backupu danych firma używała wcześniej oprogramowania współpracującego z biblioteką taśm magnetycznych. Wdrożenie na dużą skalę wirtualizacji spowodowało jednak problemy z tworzeniem kopii zapasowych serwerów wirtualnych, dlatego niezbędna stała się wymiana także systemu do tworzenia kopii zapasowych i przechowywania danych.

Potrzebna była również wymiana systemu do backupu stacji roboczych, z których część łączy się z centralą firmy zdalnie (w tym komputery zlokalizowane w oddziale rosyjskim). Stosowane wcześniej rozwiązanie do backupu desktopów i laptopów nie spełniało pokładanych w nim oczekiwań.

Do usprawnienia procesu tworzenia kopii zapasowych wybrano oprogramowanie EMC NetWorker oraz rozwiązanie EMC Data Domain z funkcją DDboost. Za zabezpieczenie zdalnych oddziałów oraz stacji roboczych odpowiedzialny jest system EMC Avamar.  Czynnikiem decydującym o tym wyborze była możliwość wykonywania deduplikacji danych u źródła (na hostach i stacjach roboczych), co stało się priorytetem ze względu na zbyt małe w stosunku do potrzeb okno backupowe.

Główny system EMC Avamar o pojemności 7,8 TB został zainstalowany we Wronkach. Drugie urządzenie o pojemności 1,3 TB wdrożono w rosyjskim oddziale firmy. Kluczowe dane komputerów z rosyjskiego oddziału są teraz backupowane lokalnie, po czym następuje ich zdalna replikacja do głównego centrum danych.

Jako główne repozytorium danych wdrożono macierz EMC VNX5500 wyposażoną w 120 dysków SAS 600 GB i jedną półkę dysków SSD. Na dyskach flash została uruchomiona usługa FAST Cache, która umożliwia automatyczne przenoszenie często używanych danych na szybsze nośniki. Zmieniono też układ puli i przydziału woluminów dyskowych dla konkretnych serwerów tak, aby jak najlepiej wykorzystać wydajność macierzy.

Wdrożenie nowego systemu pamięci masowych przyniosło bardzo duży wzrost wydajności całego systemu, umożliwiło też rozszerzanie przestrzeni przydzielonej wybranym aplikacjom, np. systemom pocztowym. Nowa macierz jest bardziej skalowalna, dzięki czemu przestrzeń dyskową zarówno całego systemu, jak i dowolnego serwera można rozbudowywać w miarę potrzeb w dowolnym momencie.


Na podstawie wdrożenia powstało Case Study

 

 

 


Pozostałe aktualności:

Upgrade Sharepoint 2019

Rozpoczęliśmy projekt Upgrade Sharepoint 2019 (z wersji 2013) w grupie Amica. Nowe środowisko ma za zadanie uruchamiać skomplikowane przepływy pracy oraz być centralnym punktem wymiany dokumentów oraz głównym źródłem informacji dla pracowników z wielu krajów Europy oraz Azji.

Wdrożenie System Center Configuration Manager (SCCM)

W styczniu 2018 roku ukończyliśmy projekt związany z wdrożeniem SCCM. Na projekt składała się instalacja oraz konfiguracja środowiska w grupie kapitałowej Amica (projekt przeprowadzono zarówno w krajach europejskich jak i azjatyckich). Implementacja ta pozwala na w pełni zarządzalne manipulowanie jednostkami roboczymi i serwerami (2000+) z dowolnego miejsca na Ziemi.